Břetislav Holakovský

18.07.1926


Břetislav  Holakovský

Foto Karel Kocourek, 2010

Další foto

Sochař, medailér. Působí v Plzni. Člen UVU plzeňské oblasti, skupiny Začínáme 59, Tvůrčí skupiny moderního realismu (60. léta).

Narozen 18. července 1926 v Předlicích (okres Ústí nad Labem). Vyučen rytcem kovů (1945), dále studoval na mistrovské škole pro rytce a cizeléry (1946 - 1947) a na VŠUP Praha (1947 - 1953, prof. J. Nušl, prof. B. Stefan). Po absolutoriu základní vojenské služby přišel roku 1955 do Plzně, kde působí až dodnes. Svůj ateliér si vybudoval vedle svého domku v Plzni - Radnicích, po roce 1989 zde jeden čas provozoval i Galerii Art Domaru, jejímž "garantem" byl poslanec za KSČM Jiří Maštálka a kde se prezentovali především oficiální výtvarníci 70. a 80. let jako např. Miroslav Houra či Miroslav Pangrác.

Jeho doménou je technika tepaného měděného plechu (jeho spolupracovníkem byl po dvacet let p. Matas), kterou si osvojil u prof. Nušla, v níž realizoval větší část své volné tvorby, ale nevyhýbal se ani jiným materiálům (např. barevné epoxydové pryskyřici). V Plzni, v západních a jižních Čechách a také na rodném Ústecku vytvořil v období šedesátých až osmdesátých let celou řadu prací, vedle prestižních oficiálních zakázek i mnoho čistě dekorativních výzdob nejrůznějších obřadních síní, kde spolupracoval s malířem a sklářem Karlem Březinou. Jeho projev sahá od realistických portrétních bust přes figurativní lyrismus (zejména v plastikách z tepaného plechu), po ozvuky informelu 60. let (socha Energie, 1965 před učňovským střediskem v Plzni či drobnější dekorativní práce do interiéru).
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru