František Nonfried

08.10.1910 - 09.02.1975


Sochař. Působil v Karlových Varech.

Narodil se 8. října 1910 v Rakovníku. Studoval na Střední průmyslové škole v Teplicích, Střední škole uměleckého průmyslu v Praze (1928 - 1933, Josef Drahoňovský) a na Akademii des Beaux Arts v Paříži (1935, Charles Despiau). Dlouhá léta působil jako učitel na Lidové škole umění ve Staré Roli. V závěrečné etapě tvůrčího života se zabýval vytvářením sochařských objektů ze svařovaného plechu. Zemřel 9. února 1975 v Karlových Varech.

"...na počátku své umělecké dráhy navázal na klasickou tradici českého sochařství podmíněnou navíc sociální tématikou, která byla dominující v celé autorově tvorbě. Přesto prošel řadou proměn z hlediska formálního pojetí tvarosloví. Díky školení v ateliéru Charrlese Despiaua mnohem snadněji reagoval na nastupující moderní tendence v evrospké sochařské tvorbě. Základním rysem v sochařově tvorbě se díky těmto poučením stala snaha o jistou sumarizaci a zvýraznění obrysové linie tvaru a ploch. V pozdější době k tomuto problému přistoupilo protažení základního figurálního kánonu, ke kterému ho přivedlo poučení u Giacomettoho - ve vznikajících dílech byly patrny snahy o zachcení pohyu v jeho elementární dynamice...." (Výtvarní umělci Karlovarska...)
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru