Ivan Záleský

09.08.1948


Ivan Záleský se narodil 9.8.1948 ve Varnsdorfu. V letech 1963-1966 působil na Sochařsko-kamenické škole v Hořicích a poté byl pro výjimečný talent přijatý z 3. ročníku v Hořicích na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval pod vedením prof. Karla Lidického (1966-1972). Autor se ve své tvorbě zaměřuje především na figurální plastiku za použití základních materiálů, kterými jsou bronz, cín, vosk, dřevo, kámen. Z hlediska tématického zpracování převládá motiv rodiny, partnerství, mytologických postav a především ztvárnění ženského těla. Ivan Záleský se rovněž věnuje kresbě a malbě. V jeho malířské tvorbě převládají polokresby, poloreliéfy za použití vosku, textilu, tuše či vegetace. Obrazy jsou z převážné části kombinací kresby a plastiky. Kresba, které se autor věnuje, je základem pro jeho celoživotní sochařskou tvorbu. /Zdroj: www.ivanzalesky.eu/

↑ nahoru