Jakub Obrovský

24.12.1882 - 31.03.1949


Malíř, grafik, později (od 1915, systematicky od 1923) i sochař. Člen Jednoty umělců výtvarných (od 1904, 1917 místopředseda), SVUM v Hodoníně (od 1909), vídeňského Hagebundu (od 1911), čes. sekce kuratoria Moderní galerie (od 1912), České akademie věd a umění (od 1913), Societé nationale des beaux Arts (od 1920). Od 1919 profesor AVU, od 1926 vlastní ateliér, 1935 zvolen rektorem.

Narodil se 24. prosince 1882 v Bytrci u Brna v selském statku jako nejmladší ze tří synů. Do rodné obce se stále vracel ve vzpomínkách i svém literárním díle a je tam také pohřben. Studoval UMPRUM v Praze (1897 - 1901, C. Klouček, E. K. Liška, K. Mašek, S. Sucharda) a Akademii výtvarných umění v Praze (1901 - 04, M. Pirner). 1905 - 06 vojenská prezenční služba. 1907 Hlávkovo stipendium, v říjnu odjel do Itálie, v Římě se setkal se Štursou a Nejedlým , společná cesta na poloostrov sv. Magdalény. 1908 se vrátil do Prahy, najal si ateliér na Karlově náměstí. Od arch. Fanty získal nabídku na výzdobu pavilonu bankovnictví na jubilejní výstavě pražské obchodní a živnostenské komory. Toho roku získal nabídku na výzdobu ústřední budovy Průmyslového paláce. 1908 - 09 realizoval návrhy na mozaiku do jídelny Obecního domu. 1909 navrhl výzdobu stropu zámku v Libni. 1912 se oženil s Boženou Škorpilovou. 1914 měl soubornou výstavu v Obecním domě. Byla mu udělena I. cena Akademie věd a umění ve výtvarném oboru. 1915 získal státní umělecké stipendium. 1920 získal II. cenu v šermu v tělovýchovné soutěži O vavřín umění v Paříži. Téhož roku navrhl plakát VII. všesokolského sjezdu. 1921 byl jmenován (spolu s Hynaisem, Kafkou, Mařatkou, Myslbekem, Štursou a Švabinským) řádným členem pařížského Salonu. 1922 navrhl malířskou výzdobu pro filosofickou fakultu v Praze. 1936 odmítl účast na výtvarné soutěži olympijských her v Berlíně. Byl zvolen předsedou výboru pro uspořádání Lidových her na Strahově, stal se předsedou Výboru na obranu Španělska. Během svého života získal celou řadu oficiálních ocenění, např. I. cena Akademie věd a umění (1942) za dosavadní uměleckou činnost. Zemřel 31. března 1949.
Obrovský se učil modelovat u prof. Suchardy na UMPRUM. V letech 1916 a 1917 vytvořil několik drobnějších prací. První významnější sochou je Sedící lehký atlet z r. 1923. Ke sportovní tématice se ve své sochařské tvorbě opětovně vracel. Jako sochař realista konzervativně-eklektického zaměření, navazuje na antickou a manýristickou (Adam a Eva, před 1929) plastiku a na dílo Jana Štursy a E. A. Bourdella (Vraždící Odysseus, 1934 - 35 v nadživotní velikosti), z realizací je nejvýznamnější pomník selského povstání v Chlumci nad Cidlinou (1940). Vytvořil i několik podobizen (Josef Mánes, Celda Klouček).
Již za jeho života se usutečnily významné výstavy jeho prací (1914 souborná výstava v Obecním domě, 1935 souborná výstava v Domě JUV a v Pavilonu Myslbek v Praze a v Domě umění v Hodoníně). Posmrtné výstavy proběhly v JUV v Praze (1949) a v DU Hodonín (1950). Velké přehlídky s katalogy jeho tvorby proběhly v r. 1983 v SG Praha, GVU Hodonín a Domě umění města Brna (Jana Severinová), 1992 v SGVU ve Zlíně (I. Plánka) a 1995 - 96 v GVU Hodonín (I. Tunklová). Jakub Obrovský byl klíčovým autorem výstavy Bytosti odnikud v GHMP (2008 - 2009, M. Rakušanová). Svou výtvarnou pozůstalost umělec odkázal SVUM v Hodoníně, odkud se dostala po jeho zrušení (1959) do majetku státu, respektive GVU Hodonín. Jistý čas byla její část vystavena v umělcově rodišti v Brně - Bystrci, GVU Hodonín průběžně zveřejňuje její části. První autorova monografie vyšla už v r. 1935 (J. Kolman - Cassius), druhá až v r. 1999 (S. Bartůšková, J. Severinová, P. Valčáková).
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru