Jan Čejka

30.01.1878 - 27.07.1925


Medailér. Působil ve Vídni a v Kremnici.

Narodil se 30. ledna 1878 v Loučimi u Klatov (nekrolog v Klatovských listech); v literatuře (Toman aj.) se však uvádí Vídeň, kam se záhy s rodiči přestěhoval. Vyučil se rytcem, poté studoval na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni (1902 - 05) a na Akademii výtvarných umění ve Vídni (1905 - 10, Rudolf F. Marschall). Ve Vídni měl ateliér v Českém domě. Od roku 1. 9. 1919 až do své smrti působil ve Státní mincovně v Kremnici jako přednosta ryteckého oddělení, kde se zasloužil o úspěšnou ražbu prvních československých mincí. Je autorem mnoha medailí a plaket převážně s portrétními motivy. V jeho medailérské práci je patrný vliv vídeňské školy jeho učitele R. Marschalla. Pamětní deska Karla Boleslava Štorcha (1912) v Klatovech je jednou z jeho dvou pamětních desek (druhá věnovaná Juraji Langsfeldovi je v Kremnici) . Zemřel 27. července 1925 v Kremnici.
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru