Jaroslav Bocker

19.02.1940


Sochař, medailér a kreslíř. Působí v Plzni. Od roku 1977 byl členem SČVU, po roce 1989 Unie výtvarných umělců ČR.

Narodil se 19. února 1940 v Křimicích. Studoval v letech 1962 - 1966 VŠUP Praha (J. Malejovský, J. Kavan), 1966 - 1968 AVU Praha (K. Hladík, K. Lidický). Po ukončení studií odjel na šestiměsíční studijní cestu po západní Evropě, kde navštívil celou řadu muzeí umění. Po studiích pracoval jako ilustrátor pro časopisy a vytvářel drobná dekorativní díla pro architekturu (mříže, osvětlovadla, vývěsní štíty). Souběžně se věnoval i volné tvorbě, zejména komorní plastice a portrétu. Realizoval také několik prací ve veřejném prostoru, zejména v kameni.

Od roku 1989 vyučoval sochařství na Katedře výtvarné kultury ZČU. V druhé polovině devadesátých let počet zakázek pro veřejný prostr poklesl. Nejvýznamnější prací byla replika zničeného sousoší Karla Kotrby z Památníku národního osvobození v Plzni. Zároveň však také vyšla najevo jeho spolupráce s StB, která ho od roku 1976 registrovala jako agenta. To pak v důsledcích vedlo i k široce medializovanému odmítnutí jeho sochy generála Pattona pro město Plzeň (následně byla instalována v Dýšině).
Tvorba Jaroslava Bockera se hlásí k meziválečným novoklasicizujícím tendencím, které však přejímá naprosto doslovně. Jeho realistický projev často sklouzává k suché a povrchní popisnosti, což je patrné zejména na soše Generála Pattona.
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru