Jiří Hanzálek

07.03.1926


Sochař a malíř. Působil v Plzni, po 1968 v Kanadě (London, Ontario).

Narozen 7. března 1926. Studoval na Škole umění ve Zlíně a AVU v Praze (prof. Španiel). V roce 1964 jmenován profesorem na kamenosochařské škole v Hořicích. Po sovětské invazi v roce 1968 emigroval do Kanady. Vyučoval figurální sochařství na University of Western Ontario (1971-73). 1973-80 Director of St. Thomas Art Gallery.
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru