Josef Mařatka

21.05.1874 - 20.04.1937


Literatura

« Zpět na detail autora

MASARYKOVÁ Anna: Josef Mařatka, in: Výtvarná práce 2, 10, 1954, 3

MASARYKOVÁ Anna: Josef Mařatka, SNKLHU, Praha 1958

MASARYKOVÁ Anna: České sochařství XIX. a XX. století, SNKLU, Praha 1963

MAŘATKA Josef: Vzpomínky a záznamy, Praha 1987

SIBLÍK Emanuel: Josef Mařatka, Jan Štenc, Praha, 1935

PEČÍRKA Jaroslav: Josef Mařatka, S.V.U Mánes, Melantrich,  Praha,  1942

ROUČEK Rudolf: Dílo Josefa Mařatky, in: Výtvarné umění 5-6, 1955, 252-257

WITTLICH Petr: České sochařství ve XX. století: 1890-1945, SPN, Praha 1978

WITTLICH Petr: Česká secese, Odeon, Praha 1985

WITTLICH Petr (ed.): Neklidná figura: exprese v českém sochařství 1880-1914, Karolinum, Praha 2016




Autor hesla:

Zuzana Krišková

↑ nahoru