Ladislav Pícha

14.11.1917 - 02.01.1990


Sochař, restaurátor.

Ve 40. letech studoval na UMPRUM u Karla Dvořáka a Josefa Wagenra. Po roce 1945 až do roku 1982 zde učil (respektive nyní na Vysoké škole uměleckoprůmyslové) ve speciálním aterliéru užitého sochařství.

↑ nahoru