Oskar Kozák

25.09.1909 - 05.06.2004


Dětství prožil v Novém Dvoře u Nymburka, školní léta ve Vysoké u Mělníka, kde žil do r. 1924. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu zpracování kovů v Hradci Králové a Akademii výtvarných umění v Praze (1935), žák prof. O. Španiela. V r. 1935 půl roku studijně pobýval v Itálii a rok poté na Akademii v Berlíně.
Člen výboru Jednoty výtvarných umělců.

V 50. letech patřil k nejaktivnějším sochařům. Jednak realizoval řadu oficiálních zakázek (mj. reliéfy památníku sovětských vojáků ve Svidníku, reliéfy pro Národní památník na Žižkově, pomníky Otakara Jaroše v Mělníku a Jana Evangelisty Purkyněho na Karlově náměstí), jednak se politicky angažoval jako předseda I. krajského střediska Čsl. svazu výtvarníků (1951-56). V 60. letech s proměnou politické atmosféry už tolik zakázek nedostával a ani s nástupem normalizace, která mu přinesla i oficiální pocty včetně titulu Zasloužilý umělec v roce 1976, se k žádnému většímu sochařskému úkolu nedostal. Vedle drobnějších realizací pro architekturu se zabýval i restaurátorstvím.
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru