Rudolf Březa

05.04.1988 - 02.01.1955


Sochař, medailér. Člen spolku Aleš a Umělecké besedy. Působil zejména v Praze.

Narodil se v Podolí 5. dubna 1888 (okr. Brno-venkov). Vyučil se kamenosochařem v závodě Antonína Tomoly v Brně, po dobu čtyř let pracoval pod vedením vídeňského sochaře Lehmanna. Poté studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1907 – 1912, prof. Sucharda). Studijní pobyty v Německu, Francii a Itálii. Za první světové války nasazen v Haliči a na italské frontě. Z války se vrátil v prosinci 1918 jako příslušník sboru československých legií, který pak byl nasazen k zajištění nově vznikající hranice na jižním Slovensku, kde boje pokračovaly až do léta 1919. Po návratu působil v Praze, navázal spolupráci se vznikajícím „Památníkem odboje“. V meziválečné době vytvořil mnoho pomníků a portrétů předních osobností politického a hospodářského života, prací pro architekturu, oficiální znak Československých legií, řadu pamětních medailí vojenských pluků a  cen pro sportovní kluby a Sokol. V čtyřicátých letech převládají komorní témata a soukromé zakázky, dále např. busty Otakara Ševčíka, Dr. Františka Křižíka a dalších osobností. Zemřel 2. ledna 1955, pohřben je na hřbitově v Praze - Šárce. V Podolí u Brna má stálou expozici.
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru