Slavoj Nejdl

06.06.1927 - 20.01.2007


Sochař a medailér. Působil v Praze a v Kunicích (Praha - Východ).

Narodil se 6. června 1929 v Košicích, na začátku války se jeho rodina přistěhovala do Náchoda, kde byl otec úředníkem Okresního úřadu. Po absolvování reálného gymnázia v Náchodě (maturoval v r. 1949) studoval krátce na VŠUP v Praze (B. Stefan) a poté na AVU v Praze (1950 - 1953, O. Španiel). Svůj osobní styl, založený na měkém organickém tvarování (Rašení 1966, Biologický idol, 1966), si našel až ve druhé polovině 60. let. V té době se zúčastnil i významných sochařských výstav, jako byla 2. sochařská bilance Olomouc 1967 nebo Socha a město v Liberci (1969). Jeho nejvýznamnějším dílem je Památník obětem fašismu a válek v Plzni (model 1965). Zemřel 20. ledna 2007. Vedle toho byl i významným sportovcem a milovníkem lyžování (v 50. letech dokonce reprezentantoval) a hor, především Krkonoš. Od 60. let tvořil v opuštěném zaplaveném lomu Chlum (Dolní Lomnice u Kunic), který měl zprvu - spolu s grafikem Vratislavem Hlavatým - v  nájmu a později ho spolu odkoupili. Přestavěli opuštěné budovy lomu a kovářskou dílnu na haciendu s terasou otevřenou k lomu. Zde se během dalších let scházela společnost známých umělců. Koncem 60. let začal lom navštěvovat i Bohumil Hrabal. Prostředí s pozůstatky těžebních strojů, nebo lano s kladkou, na kterých se hosté spouštěli do vody, později zvěčnil ve své novele Obsluhoval jsem anglického krále, v níž sem situoval přepychový hotel milionáře Jana Dítěte.
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru