Václav Frydecký

08.09.1931


Václav Frydecký

Pramen: §Frydecký 2009§§, s. 3

Sochař, člen S.V.U. Mánes. Působí v Praze.

Narozen 8. září 1931 v Olomouci. Vyučil se zde řezbářem (tovaryšská zkouška 1950) v dílně Jaroslava Kubečka, která pracovala zejména pro církev (opravy a doplňky oltářů atp.). Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou (1950-1953, Bedřich Stefan) a Akademii výtvarných umění (prof. Jan Lauda, 1953-57, absolvoval 1955, následovaly dva "čestné roky"). V letech 1958 až 1971 zde působil jako odborný asistent (prof. Lauda, prof. Makovský, prof. Hladík, doc. Bradáček). Zabývá se především portrétem a volnou monumentální plastikou, kde se volně obrací k různým způsobům modernistického tvarosloví, od civilismu (Zpívající dívky v Rožnově p. R., 1987), přes expresivně kubisující stylizaci (Prométheus), moorovsky abstrahované organické tvary (Polibek, Harmonie), až po klasicismus (Sousoší, Františkovy Lázně) či konvenční realismus (Gymnastka, Praha-Folimanka).
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru