Václav Koukolíček

20.05.1900 - 17.05.1967


Sochař. Působil v Rokycanech.

Narozen 20. května 1900 ve Zlonicích, rodina se však brzy přestěhovala do Rokycan. Po krátkém pobytu na sochařské škole v Hořicích se za první světové války vrátil domů a vyučil se u otce cukrářem. Po roce 1917 pracoval v kamenosochařském podniku Vojtěcha Šípa v Plzni a vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (prof. Mařatka, prof. Štipl). Podnikl studijní cestu po Evropě. Zakladatel kamenosochařského závodu v Rokycanech v podobě dřevěného ateliéru za domem čp. 134/II. Autor sochařských portrétů (Karel Vokáč, Antonín Dvořák, J. V. Sládek), monumentálních plastik, pomníků, jubilejních plaket, cen pro vítěze různých soutěží aj. Kromě realizovaných prací i návrh pomníku Jana Husa pro Rokycany. Po roce 1945 vytvořil četné pamětní desky Američanům. Zemřel 17. května 1967 v Rokycanech. Jeho pozůstalost se nachází v rokycanském muzeu.
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru