Vlastimil Květenský

25.05.1930 - 21.02.1985


Keramik. Působil v Karlových Varech.

Narodil se 25. května 1930 ve Skutíčku u Skutče. V letech 1946 - 49 studoval na keramické škole v Teplicích a Bechyni. V letech 1949 - 51 byl zaměstnán v keramické dílně v Praze na Maninách. 1951 - 57 studoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, z toho poslední rok jako čestný. V letech 1957 - 74 působil jako profesor odborného kreslení na Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech. Vystavoval zejména s karlovarskými výtvarníky, účastnil se řady mezinárodních soutěží keramiky, kde získal četné ceny (Faenza, Gualdo Tadino, Sopoty). Zemřel 21. února 1985 v Karlových Varech.

Typický představitel dekorativní keramické plastiky pro architekturu 70. a 80. let, která našla uplatnění zejména v celé řadě lázeňských domů v západních Čechách, kde působil. Tyto realizace pak z velké části zanikly po privatizaci a následných rekonstrukcích po roce 1989. Jeho osobní styl vyznačoval narativní lyrismus (mezi oblíbené motivy patřilo slunce, květy či dívčí akt), práce jsou často založeny na kombinaci několika technických postupů, když spojuje rytou kresbu s nízkým i vysokým reliéfem a plně objemovou plastikou, různé glazury a engoby s pasážemi, kde nechává vyznít texturu surového materiálu.

„Je-li zapotřebí, zachová režnost, pálenou hlinitost keramického materiálu, ale využívá i schopnost pojmout do sebe škálu barevných tónů či skrýt se za pokožku glazury. Vtírá do povrchu kysličníky železa, manganu a kobaltu, upravuje jej engobou na porcelánovém základě, patinuje jednotlivé části, vytváří na povrchu mat, polomat i lesk. Samu keramickou hmotu základní strukturní formy díla staví tak, jako moře nakládá na březích vrstvu na vrstvu. Nechává někdy hmotu drobounce popukat žárem a zobrazit její dýchání. Zanechává na tvaru stopy zpracování přihlazením nebo jejím utažením. Často povrch zvrásní (...). Ale to již sem vnikají obrazy lidských obličejů, těl a květin. Jindy se reliéf vysoko zvedne, někdy se již odpoutává ve formě figurativní plastiky." Z. Kostka (In: Květenský 1978)
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru