Vojtěch Šíp

10.06.1885 - 03.05.1931


Sochař. Působil v Plzni. Zakládající člen plzeňského spolku Mha (s Karlem Maškem, Josefem Matějskou, R. Jindřichem, asi 1908).
Narodil se 10. června 1885 v Plzni v rodině kameníka. Studoval odbornou kamenosochařskou školu v Hořicích, poté v letech 1903 - 1907 pražskou akademii, kde byl žákem Josefa Václava Myslbeka. V Hořicích i na pražské akademii byla oceňována jeho technická zručnost, Čadík uvádí, že již při modelování dokázal počítat s obtížemi při převádění do bronzu či kamene. V Hořicích se podílel na několika pracích, realizovanými umělci z okruhu školy (pomník B. Smetany, Cherub míru na bráně hřbitova), pro Myslbeka prováděl práce na vedlejších figurách pomníku svatého Václava. Po absolutoriu se vrátil do Plzně, kde pak působil až do své smrti. Vedle svého vrstevníka Otakara Waltera byl nejvýznamnějším zdejším sochařem. V Plzni i širokém okolí (Strakonice, Domažlice atd.) realizoval celou řadu prací, zprvu spíše dekorativní zakázky pro fasády (např. archivolty, konsoly a hlavice novorománského kostela redemptoristů v Plzni) a náhrobní plastiku, po roce 1918 i významné pomníkové realizace (Pomník Stanko Vodičky v Plzni-Lobzích, Pomník J. K. Tyla v Plzni). Vedle toho provedl celou řadu komornějších prací žánrového (Plzeňačka, Pierrot, Na trhu, Za tatíčka, Mateřské štěstí) či portrétního rázu (prof. Hora, Jaroslav Vrchlický, Václav Vydra, Miloš Nový, dr. Lukavský, dr. Mtouš Mandl). Podle Čadíka je u něj „myslbekovský realism převáděný jakousi zevšeobecňující koncepcí k ideální klasičnosti." Zemřel 3. května 1931 v Plzni, je pochován na plzeňském ústředním hřbitově (oddělení 19)
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru