Svitáková, Andrea: Sochař Vilím Amort (1864-1913), diplomová práce, Seminář dějin umění, MU FF, Brno

Rok vydání

2012

↑ nahoru