Johann Adolf Mayerl

Lesní pobožnost

Reliéf zasazený do umělé skály ve Františkových Lázních, dnes nahrazen kopií

Časové údaje

1927, původní galvanoplastický reliéf nedochován a v roce 2016 nahrazen  cementovým výduskem.

Materiál

Galvanoplastika, žula, kámen, dnes betonový výdusek

Umístění

Františkovy Lázně, poblíž tzv. Zámečku, ul. Zátiší

Souřadnice

50°7'13.8036"N, 12°22'2.7624"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

Lesní pobožnost tvořil kamenný blok vysoký takřka dva metry, do něhož byl zasazen oválný medailon zobrazující Madonu s dítětem (na výšku 85 cm). Reliéf, zhotovený galvanoplasticky, navrhl místní sochař Johann Adolf Mayerl (1884–1954). Z drobných kamenů byl pak před Madonou vyhotoven oltář a před ním klekátko s dřevěnou deskou. Okolo oltáře se v kruhové kompozici nacházely bludné kameny z okolí Skalné, které naplnily více jak čtyřicet povozů. Na budování místa se podílel také městský vrchní zahradník Wenzel Ottomar Pfister, jenž následně místo osázel skalničkami.

Původní nápisový štítek s věnováním (dnes v Městském muzeu Františkovy Lázně): „DIESE STÄTTE STILLER SAMMLUNG / UND ANDACHT / WIDMETE IM JAHRE 1927 DER OBMANN / DES ANPFLANZUNGS- UND VERSCHÖNERUNGSVEREINES / HERR FRANZ KÖPPL UND DESSEN / GEMAHLIN FRAU MARIE / IN TREUER ANHÄNGLICHKEIT AN IHRE VATERSTADT"

Historie

Dne 26. května 1927, na svátek Nanebevstoupení Páně, se konalo vysvěcení tzv. Lesní pobožnosti (Waldandacht). Slavnost mající spíše komorní charakter se odehrávala v pravé poledne ve Wiedermannově parku, rozkládajícím se východně od města. Na úvod zazněla z přilehlého lesa píseň „Kaplička“ (Kapelle) od Conradina Kreutzera (1780–1849) v podání kvarteta hornistů. Vysvěcení kamenného oltáře pod širým nebem se ujal františkolázeňský farář Friedrich Kindermann OCr. Po písni kostelního chóru se slova ujal otec myšlenky Franz Köppl (1861–1935), předseda Okrašlovacího spolku ve Františkových Lázních, jenž se rozhovořil o pohnutkách, které jej a jeho choť přiměly ke zřízení mariánského místa. Lesní pobožnost pak její donátor předal do vlastnictví a péče spolku. Byť niterné důvody, které vedly manžele ke zřízení tohoto místa usebrání, se zřejmě již nedozvíme, je zjevné, že Lesní pobožnost „spočinula“ uprostřed Köpplova celoživotního díla. Jako předseda Okrašlovacího spolku (1914–1935) se notnou měrou zasloužil o vybudování nedaleké věže Dankwarte (zvané dnes Zámeček), věnované mecenášům a podporovatelům spolku, stejně jako o nově zřízený park nazvaný z Köpplova podnětu po předchozím předsedovi Gustavu Wiedermannovi.

Literatura

Černý - Fišer 2017, s. 54 - 55Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Zbyněk Černý

    ↑ nahoru