Jiří Ducháček

Pamětní deska Antonína rytíře Randy v Klatovech

Pamětní deska na budově, kde dříve sídlilo gymnázium, které navštěvoval

Pamětní deska Antonína rytíře Randy v Klatovech

Stav 2009. Foto Karel Kocourek

Další foto Příbuzné práce

Spolupráce, další autoři

Časové údaje

Slavnostní odhalení 28. září 1934.

Materiál

bronz

Umístění

Klatovy, Plánická 196 (dnes obchodní akademie), vpravo od vchodu.

Souřadnice

49°23'40.6896"N, 13°17'43.8864"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

Pamětní deska působí jako protějšek starší desky Jaroslava Vrchlického od stejného autora - je osazena symetricky a má s ní stejné základní parametry - rozměry, kompozici s reliéfním portrétem z profilu v horní části, doplněným textem ve spodní. Ovšem ve skutečnosti byl starší Vrchlický původně umístěn jinde, na tzv. starém gymnasiu ve Vrchlického sadech a jejich podoba je dána pouze stejným autorem. Teprve v roce 1936, když se hledalo místo pro novou desku Vančurovu, otevřela se i otázka přemístění zcela zastrčené Vrchlického desky. A protože tři desky byly pro dané místo moc, našlo se pro Vančuru místo na museu a z Vrchlického se stal pandán Randy. (To vysvětluje i jejich umístění - na vhodnějším místě vpravo od dvěří je totiž deska Randova)

Deska se dělí do tří částí, oddělených spárou: v horní je portrét, ve střední hlavní text a při spodním okraji věta o iniciátoru desky, spolku Úhlava s datací. Spára oddělující horní a střední část kopíruje spáru pásové bosáže na fasádě.

Nápisy: u hlavy vlevo nahoře: "8. VII. 1834"; vpravo dole: "6. X. 1914". "UNIV. PROFESOR / JUDR. ANTONÍN / RYTÍŘ RANDA / MINISTR KRAJAN / A PRESIDENT ČESKÉ / AKADEMIE VĚD / A UMĚNÍ, / STUDOVAL NA ZDEJŠÍM / GYMNASIU R. 1844 - 50."; při spodním okraji: "SPOLEK AKADEMIKŮ ÚHLAVA, ZÁŘÍ 1934".

Signováno téměř neznatelně při spodním okraji střední desky: "LIL F. ANÝŽ PRAHA" (vpravo), J. DUCHÁČEK" (?, vlevo).

Historie

Pamětní deska významného českého právníka JUDr. Antonína rytíře Randy, odhalená u příležitosti 100. výročí jeho narození, byla iniciována klatovským spolkem akademiků Úhlava, podobně jako o dva roky starší pamětní deska Jaroslava Vrchlického, s níž tvoří na stejné budově protějškovou dvojici. Za zmínku stojí, že spolku se podařilo akt slavnostního odhalení dne 28. září 1934 začlenit do širšího programu oslav tohoto významného výročí, které si připomínaly především instituce, v jejichž čele působil (Karlova universita, její právnická fakulta, akademie věd). Slavnostní akt tak pro Klatovy znamenal mimořádnou účast oficiálních osobností v čele s ministrem školství JUDr. Janem Krčmářem, který mimochodem přispěl i do jubilejního sborníku (Antonín Randa. Poznámky k jeho veřejným činnostem. In: Randův jubilejní památník. K stému výročí narození Antonína Randy. Praha 1934.), rektorem University Karlovy JUDr. Josefem Drachovským a presidentem Československé akademie věd a umění Josefem Bohuslavem Foersterem. V archivu muzea se zachovala pozvánka na slavnostní odhalení.

JUDr. Antonín rytíř Randa (8. července 1834 Bystřice nad Úhlavou - 6. října 1914 Dobřichovice) byl významným českým právníkem a politikem, profesorem občanského práva na právnické fakultě Univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze. Po rozdělení univerzity na českou a německou byl zvolen druhým rektorem (1883/84) české části. Od roku 1881 byl i členem rakouské panské sněmovny a Říšského soudu, v letech 1904-1906 „ministrem krajanem" v rakouské vládě. V letech 1908-1914 působil též jako druhý prezident České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

Literatura

Slavnostní odhalení pamětní desky JUDR. Ant. ryt. Randy. In: Klatovské listy, 6. října 1934.Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru