Alois Langenberger

Pamětní deska Karla Matěje Čapka - Choda na jeho rodném domu v Domažlicích

Po demolici snesena, uložena v Muzeu Chodska

Pamětní deska Karla Matěje Čapka - Choda na jeho rodném domu v Domažlicích

Model v patinované sádře, Muzeum Chodska

Další foto

Časové údaje

1930, 1970 byla při demolici domu snesena a uložena v muzeu.

Materiál

bronz

Rozměry

Umístění

Domažlice, původně na rodném domku autora (Komenského 14), po demolici 1970 snesena, uložena v Muzeu Chodska.

Souřadnice

49°26'30.6312"N, 12°55'42.7116"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

Nápis: „ZDE SE NARODIL 21. 11. 1860 / K. M. ČAPEK-CHOD". Vlevo dole: „PÉČÍ LIT. JEDNOTY".

Historie

Druhou domažlickou zakázkou Aloise Langenbergera byla  pamětní deska spisovatele a novináře Karla Matěje Čapka Choda (1860-1927). U příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin ji nechala zřídit Literární jednota, tradiční spolek, jehož předsedou v té době byl ředitel gymnázia Emanuel Strejček, s podporou dalších korporací, zejména ženského spolku Božena Němcová. Snad proto, že domek stojí mimo vlastní centrum a doba již pokročila, opustil Langenberger téměř závazný kánon předchozích čtyř domažlických desek, tj. kruhové řešení. Přišel s moderně koncipovanou deskou, kde typograficky výrazný nápis doprovází hlavu pojatou jako maska z ánfasu. Slavnostní odhalení proběhlo 29. června 1930, úvodní projev pronesla osobnost první velikosti – literární vědec prof. Arne Novák. Deska byla umístěna na spisovatelův rodný dům, jeden ze dvou půvabných na sebe navazujících přízemních domků, situovaných mezi dvěma výraznými bloky chlapecké a dívčí školy, postavenými v historizujícím stylu. Později byly spojeny do jedné instituce – dnešní základní školy v Komenského ulici – a bylo jen otázkou času, kdy někdo přijde s myšlenkou, aby se propojily i fyzicky. Stalo se tak v roce 1970, kdy historické domy byly zdemolovány a na jejich místě vyrostla novostavba školní jídelny. Deska byla sejmuta a uložena v muzeu. Původním záměrem bylo postavit před jídelnu kamenný sloup, do něhož by byla vložena její kopie. Nakonec byl vztyčen až o sedm let později v prosinci 1977 k 50. výročí spisovatelova úmrtí, ovšem bez desky, pouze s nápisem: „ZDE STÁL RODNÝ DŮM / K. M. ČAPKA / CHODA / 1860–1927“. Jeho podobu navrhl místní architekt Josef Batelka.

Literatura

Fišer 2015, s. 39, 40Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru