Otakar Švec

Pomník padlých v I. a II. světové válce v Sušici

Upraven z pomníku padlých v první světové válce (odstraněna socha TGM, doplněn reliéf)

Pomník padlých v I. a II. světové válce v Sušici

Stav 2009. Celkový pohled.Foto Karel Kocourek

Další foto Příbuzné práce

Spolupráce, další autoři

  • Jindřich Freiwald (architektura původního památníku)
  • Otakar Velinský (kameník, realizace reliéfu)

Časové údaje

Původní památník 1933 (odhaleno 28. září), respektive 1935 (reliéf; defintivní předání veřejnosti 15. září), 1940 odstraněna socha a reliéf, po 1945 obnoven reliéf, doplněn o protějškový reliéf (odhalen 28. října 1949), socha TGM nenalezena a 1949 objednána u Švece nová (neosazena), 1952 neúspěšný pokus o doplnění sochou vojáka, 9. května 1969 osazena socha TGM, 2003 celková rekonstrukce

Materiál

pískovec

Umístění

Sušice, předpolí Měšťanské (dnes Základní) školy TGM na ose lávky přes Otavu

Souřadnice

49°13'52.1832"N, 13°31'27.3216"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

Pomník vznikl úpravou původního pomníku padlým z první světové války. Po roce 1945 již nebyla obnovena socha TGM. Původní reliéf zachycující trojici legionářů (zleva francouzského s typickou helmou Adrian, ruského v šubě, zahaleného před sibiřskou zimou a italského) byl doplněn protějškovým, zobrazujícím čsl. bojovníky v britské armádě (s charakteristickou helmou MKII) a v 1. čsl. polním sboru, tzv. Svobodově armádě, mezi nimiž se nachází osvobozený politický vězeň.Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:

    ↑ nahoru