Alois Rieber

Pomník padlým v první světové válce v Bečově

Po r. 1945 proměněn na pomník obětem fašismu

Pomník padlým v první světové válce v Bečově

Foto J. Vyčichlo, únor 2011.

Další foto

Spolupráce, další autoři

  • Gustav Krader (kamenosochař, Cheb, realizace sochy vojína)

Časové údaje

1932 (slavnostní odhalení 5. června 1932). Po druhé světové válce původní nápisové desky nahrazeny novou, pomník doplněn reliéfem a čsl. státním znakem a de facto proměněn v pomník 2. sv. války.

Materiál

pískovec, kovové reliéfy

Umístění

Bečov n. T., v parčíku na svahu pod nynější základní školou na jižním okraji náměstí uprostřed obce

Souřadnice

50°4'58.6704"N, 12°50'18.492"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

Stupňovitý podélný pomník postavený z kamenných bloků se sochou klečícího vojáka v životní velikosti s odloženou přilbou na vrcholu pravé části. Pomník nesl původně na přední pohledové straně pět nápisových desek se jmény padlých z Bečova a Chodova. Desky byly nahrazeny reliéfy s čsl. státním znakem a ženou nesoucí pochodeň a černou mramorovou nápisovou deskou s textem: „ČLOVĚČE POMNI, ŽE MY JSME V BOJI PADLI, ABY TYS MOHL V MÍRU PRACOVAT A ŽÍT". Pomník stojí na třech kamenných stupních. Prostor před pomníkem býval původně zahradnicky upraven. (Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz )

Historie

První idea na stavbu pomníku se objevila na jednání městské rady v září 1924. Byl ustaven výbor s čestným předsedou vévodou Jindřichem Beaufortem - Spontinem. Pomník navrhl pražský sochař Alois Rieber, bečovský rodák; realizaci provedl František Kroj z kláštera v Teplé. Sochu vojáka vytesal podle Rieberova modelu kamenosochař Gustav Krader z Chebu. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 5. června 1932 a průvodní řeč tehdy pronesl MUDr. Marsch. Po druhé světové válce nebyl pomník odstraněn, jako se to stalo na mnoha místech jinde, byl však proměněn na pomník obětem fašismu.

Literatura

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Černý, Zbyněk - Dostál, Tomáš: Bolest v kameni. Pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce. Cheb : Muzeum Cheb 2007, s. 114

Wieser, S. 2009 : Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce. Historický seminář Karla Nejdla. Roč. XVIII (1988 / 89). Karlovy Vary, s. 92.

Jaša, Luděk - Dydeková, Jana: Bečov, Perla Slavkovského lesa. Bečov : 2011.Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Jaroslav Vyčichlo

    ↑ nahoru