Otto Gutfreund

Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Hradci Králové

Spolupráce, další autoři

  • Josef Gočár (architekt)
  • Stanislav Hanzík (spolupráce na odlití a osazení v r. 1990)
  • Josef Škoda (spolupráce na odlití a osazení v r. 1947)

Časové údaje

1925 - 1926. Slavnostní odhalení 28. 10. 1926. Odstraněn 1940, nově instalován 1947. Znovu odstraněn 1953. Opětovně odhalen 28. 10.1990.

Materiál

bronz

Rozměry

v. 320 cm

Umístění

Hradec Králové, Masarykovo nám.

Souřadnice

50°12'43.4664"N, 15°49'29.2044"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

Socha představuje stojícího prezidenta v nadživotní velikosti v rozepnutém společenském oděvu (žaket) v klidné, nicméně soustředěné a rozhodné pozici s levou nohou mírně nakročenou a rukama volně spuštěnýma podél těla. Na počátku byly dvě skicy - kráčející postava se svitkem v ruce a stojící s papírem v ruce. Dále se zachovaly modely 1:6, 1:3 a k odlití a studie busty a obou rukou, vše v NG (Gutfreund 2005, s. 262-3, č. s. 315-322) Socha je součástí celkové Gočárovy architektonické koncepce náměstí. Je umístěna na vysokém soklu proti souvislé, jednotně upravené frontě domů v poválečném art decovém stylu, završených prolamovanou atikou volně připomínající opakující se písmeno M. Ve spodní části sokl výrazně přesahuje obdélná, horizonálně orientovaná kamennná nápisová deska s výrazně typograficky pojatým nápisem: "TOMÁŠ GARRIGUE / MASARYK PRVNÍ PRESIDENT / REPUBLIKY / ČESKOSLOVENSKÉ". Socha je značena na plintě vlevo: "Gutfreund". Urbanistickou kompozici domyšlenou do nejmenších podrobností doplňuje nízká stěna z režných cihel na půdorysu oblouku opisujícího zakřivení zadní fronty domů a další detaily (dlažba apod.).

Historie

Sochu T. G. Masaryka pro Hradec Králové měl původně vytvořit Jan Štursa, který však 2. května 1925 tragicky zemřel. Následně zakázku dostal Otto Gutfreund, vrstevník a přítel architekta náměstí Josefa Gočára, s nímž spolupracoval na několika projektech a právě v oné době byly jejich pracovní styky velmi bohaté. 4. července 1925 píše Gutfreund v dopisu matce: "S tím Hradcem to vypadalo doposud dost hloupě... že na to má být vypsána veřejná soutěž... dnes ráno Gočár telefonoval, že má zprávu z Hradce, že už bylo v městské radě odhlasováno, že to mám dělat já a že dostanu zadávací list v nejbližších dnech." V dalším dopise ze 4. července píše matce o zřízení provizorního ateliéru pro práci, který mu slíbil pořídit za nízkou cenu stavitel Strnad a pozemek dá k dipozici vedle své slévárny její majitel Barták. (Gutfreund 2005, s. 263, 264) O rok později 30. července 1926 matce píše: "...Moje práce pokračuje dobře, v pondělí začnu odlévat." K slavnostnímu odhalení došlo 28. října 1926, šlo o vůbec první monumentální pomník TGM.

6. října 1940 v noci byl pomník stržen. Po válce se již nenašel a musel být odlit znova. Byl obnoven díky veřejné sbírce, důležitou roli tu sehrál hradecký sochař Josef Škoda. K opětovnému odhalen došlo v říjnu 1947. Už v březnu 1953 však byl odstraněn a roztaven znovu; měl být nahrazen pomníkem J. V. Stalina, k tomu však už nedošlo. Potřetí se vrátil na své místo 28. 10. 1990, na zhotovení nového odlitku dle zachovaných modelů spolupracoval sochař Stanislav Hanzík.

Literatura

Gutfreund 1995, s. 263 - 264. č.s. 315 - 323.

Martina Vítková, Sochu Masaryka strhli nacisté a pak i socialistický lid, hradecky.denik.cz, 29.3.2011

Pamětník: Vezl jsem Masaryka, roztavili ho na odznaky, hradecky.denik.cz, 3.4.2011

Martina Vítková, Fasáda budovy za Masarykem má štíty do obrysu písmene M, hradecky.denik.cz, 5. 4. 2011

Fasáda budovy za Masarykem má štíty do obrysu písmene M

Fasáda budovy za Masarykem má štíty do obrysu písmene MLokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru