Otakar Švec

Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Sušici

Socha TGM nahrazující sochu stejného určení, jež byla původně součástí pomníku padlým, obnovená poblíž původního umístění

Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Sušici

Stav 2009. Foro Karel Kocourek

Další foto Příbuzné práce

Spolupráce, další autoři

  • Otakar Velínský (kamenosochař, realizace v pískovci)

Časové údaje

1949 (v dubnu objednána, v říjnu dokončena), osazena 9. května 1969. 7. března 1990 doplněny na sokl iniciály.

Materiál

žehrovický pískovec

Rozměry

V. 320 cm, sokl 250 cm.

Umístění

Sušice, předpolí Měšťanské (dnes Základní) školy TGM na ose lávky přes Otavu

Souřadnice

49°13'52.5792"N, 13°31'25.32"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

Socha Masaryka v rozepnutém kabátu s kloboukem na hlavě a se založenýma rukama. Na soklu nápis: "TGM / 1850 / 1937".

Historie

Původní socha TGM od Otakara Švece byla součástí pomníku padlých; v roce 1940 byla zrekvírována. Když se jí po válce nepodařilo objevit, bylo v roce 1947 rozhodnuto o zhotovení nové. Byl opět osloven Otakar Švec. V dubnu 1949 byla objednána za cenu 250 000 Kč. V říjnu byla dokončena, ale 20. října rada MNV rozhodla, že sochu instalovat nebude a namísto ní přijde socha bojovníka od Dukly. Náměstí bylo současně přjemenováno z nám. TGM na nám. 9. května, stejně tak škola, jež později získala jméno Z. Nejedlého. Socha byla nejdříve uskladněna u kamenosochaře Otakara Velinského v Praze, který ji zhotovil, později v lapidáriu ve Stromovce. Až v roce 1968 byla z iniciativy několika občanů získána zpět pro Sušici a umístěna na sokl uprostřed náměstí nad pomníkem, neboť přímo na pomník ze statických důvodů umístit nešla. Nápis už se doplnit nepodařilo, což soše paradoxně umožnilo přečkat celou normalizaci, neboť se o něm veřejně mlčelo, případně se předstíralo, že jde o pomník Karla Klostermanna nebo Aloise Jiráska. Teprve po roce 1989 došlo k doplnění iniciál; také škola stojící nad pomníkem se vrátila ke svému původnímu jménu.

Literatura

Památky města Sušice, s. 519Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:

    ↑ nahoru