Marius Kotrba

Sv. Kryštof

Socha u dálničního obchvatu nedaleko Olomouce

Sv. Kryštof

sv. Kryštof, 2005. Foto: Stanislav Mareš, 2012.

Další foto

Časové údaje

Plastika byla odlita v roce 2005, osazena v roce 2006.

Materiál

bronz

Rozměry

390 x 190 cm

Umístění

Dálniční obchvat u Olomouce

Souřadnice

49°33'25.7148"N, 17°14'59.6364"E  mapa

Majitel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Památková ochrana: ne


Popis

Plastika sv. Kryštofa stojí na nově vybudovaném valu, který obepíná dálniční obchvat kolem města Olomouce ve směru na Přerov. Sochu sv. Kryštofa pojal Marius Kotrba svým charakteristickým, sumárně stylizovaným sochařským rukopisem, který upřednostňuje blokovité a tubusové hmoty zdůrazňující kompaktnost celého díla. Sošná figura majestátně kráčí, hlava sv. Kryštofa se pohledově natáčí na severovýchod, směrem k dálničnímu obchvatu. Na pravé rameno autor sv. Kryštofovi posadil menší figuru, v souladu s legendou znázorňuje Ježíše Krista v dětském věku. Gesta dítěte také směřují k rychlostní komunikaci. Z ikonografického hlediska nezbytný motiv malého Ježíše zároveň přispívá k odlehčení masivnosti celého sousoší, k podpoření vertikality, vnáší do jinak spíše statické plastiky větší míru pohybu a napomáhá vytvoření oživujícího kontrastu sochařských objemů. V celku monumentální, sumárně cítěné plastiky věnuje Kotrba pozornost i řadě drobnějších detailů. V jejich pojednání užívá vysokého stupně stylizace, která vychází ze základních geometrických těles, jako jsou kruh, či trojúhelník, jejichž tvarosloví mu slouží pro vyjádření obličejových charakteristik sousoší.

Historie

Zakázku na vytvoření monumentální sochařské realizace v blízkosti olomouckého dálničního obchvatu získal Marius Kotrba od Ředitelství silnic a dálnic v roce 2004. Původní zadání znělo: vytvořit v okolí olomouckého dálničního obchvatu cosi, jako Moravskou bránu. Marius Kotrba po určitých úvahách i praktických zkušenostech tuto možnost zavrhl a přiklonil se k figurální tematice. Jako námět si tedy zvolil sv. Kryštofa a konečnou podobu plastiky představil o rok později. Na úpatí dálničního svahu byla plastika instalována v roce 2006.

Literatura

Soušková 2012aLokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Sabina Soušková

    ↑ nahoru