Radnice v Kolíně

Radnice v Kolíně

http://cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/radnice

Další foto

Charakteristika

Radnice byla od středověku nejvýznamnější budovou na hlavním náměstí. Její jádro tvoří gotický dům měšťanské rodiny Kollerů, zvaný podle ní „Kollerovský", postavený ve 14. století. Tento dům koupilo město v roce 1494 od Jana z Dobřeně. Po přestavbě na přelomu 15. a 16. století zde byla umístěna radní a soudní síň, městská kancelář a těžší vězení, zvané v písemných pramenech „Dusík" nebo „Čuba". Dnešní podobu radnice získala při pseudorenesanční přestavbě v letech 1887-89. Provedena byla kolínským stavitelem Janem Klecanským podle návrhu architekta Jana Vejrycha, jehož dílem je zejména kompozice průčelí. V roce 1899 byl k radnici připojen sousední dům čp. 77, původně renesanční obecní hostinec z roku 1606, upravený v roce 1750 na vojenská kasárna. Tento dům byl podle projektu Jana Vejrycha a Jana Zeyera (bratra básníka Julia Zeyera) také upraven pseudorenesančně, čímž došlo ke sjednocení průčelí celé stavby. V roce 1900 byl k radnici připojen zadní trakt podle plánů Antonína Hlaváčka. V roce 1926 byla radnice restaurována kolínským stavitelem Josefem Hátlem, sgrafita obnovil místní umělec František Rubeš.

Hlavní průčelí vyšší části budovy zdobí kromě sgrafitové bosáže pět maleb od Adolfa Liebschera, představující výjevy z dějin města (od leva): Přemysl Otakar II. dohlíží na stavbu hradeb, Karel IV. pokládá základní kámen k přestavbě chrámu sv. Bartoloměje, Husitská vojska pod vedením Prokopa Holého dobývají Kolín, Král Václav IV. potvrzuje Kolínu privilegia, Drancování Kolína Švédy za třicetileté války. Průčelí vrcholí hranolovou věží, na jejímž štítu jsou alegorické sochy Síly a Moudrosti od Josefa Maudera a Liebscherovy malby na měděném plechu představující české krále Přemysla Otakara II. a Jiřího z Poděbrad. Severní (zadní) stěna budovy z lomového zdiva, viditelná z radničního dvora a pocházející z původní stavby, je prolomena hrotitými okny a portály někdejší pavlače. Štít východního traktu nese sochu rytíře Rolanda od Vlasty Amorta, která symbolizuje městská práva. Na konzole na nároží rizalitu je osazena alegorická socha Spravedlnosti od Ludwiga Wurzela.

Z interiérů, opatřených malířskou a štukovou výzdobou na konci 19. století, vyniká hlavní čtyřramenné schodiště s mramorovými sloupy, jehož tepané zábradlí je dílem kováře Karla Kuby (bratra malíře Ludvíka Kuby). Obřadní síň je vybavena původním pseudorenesančním nábytkem z roku 1899, západní stěnu zdobí impresionistický triptych z roku 1926 „Kolín ve třech denních dobách" od kolínského rodáka Václava Radimského, který byl žákem Barbizonské školy Clauda Moneta.

Zdroj: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/radnice

Souřadnice

50°1'43.482"N, 15°12'3.7368"E  mapa

Kontakt

Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín, Kolín I
Seznam prací

Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně

Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně

Spravedlnost na radnici v Kolíně

Spravedlnost na radnici v KolíněLokace vyhledávaného sochařského souboru:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Andrea Svitáková

    ↑ nahoru