Čeněk Vosmík

Socha Jana Nepomuckého v Tajanově

Dříve u silnice, dnes na mostě přes Úhlavu.

Socha Jana Nepomuckého v Tajanově

Stav po roce 2012

Další foto

Spolupráce, další autoři

  • Václav Fiala (Řešení nové instalace sochy na stávajícím místě (2012))

Časové údaje

1912 (dle datace přímo na soše), přemístěno 2012

Materiál

pískovec, žulový sokl, kovová svatozář

Rozměry

v. soklu 154 cm, v. sochy 250 cm

Umístění

Tajanov (město Klatovy), dříve při silnici do Klatov, dnes na mostě přes Úhlavu

Souřadnice

49°24'9.9864"N, 13°15'38.6496"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

Socha sv. Jana Nepomuckého v tradičním ikonografii s atributy krucifixu, mučednické palmy a pěti hvězd nad hlavou záměrně vychází z ustáleného historického typu, oproti barokním sochám je tu typ postavy výrazněji štíhlejší. Nápis na přední straně soklu: "SVATÝ JENE / NEPOMUCKÝ / ORODUJ / ZA NÁS !" Pod ním nepomucký atribut pěti hvězd. Signováno na pískovcovém soklu vpravo: "VOSMÍK." Nápis vlevo na pískovcovém soklu: "SVÉ RODNÉ OBCI VĚNOVAL / PRELÁT Dr. JAN NEP. SEDLÁK, / GEN. VIKÁŘ PRAŽSKÉ ARCIDIECESE. / LÉTA PÁNĚ 1912." Socha je nezvykle umístěna až za vesnicí u silnice na Klatovy.

Historie

Socha je završením donace zdejšího rodáka Mons. ThDr. Jana Nepomuka Sedláka (9. dubna 1854, Tajanov – 30. září 1930, Praha), kanovníka kapituly sv. Víta, generálního vikáře a poté i světícího biskupa pražského. Sedlák byl též katolickým spisovatelem a překladatelem. V Tajanově dal již předtím vystavět pseudorománskou kapli (1907) a v jejím sousedství školu (1908). Na jeho rodném domě se nachází jednoduchá pamětní deska.

V roce 2012 přišel sochař Václav Fiala s návrhem přemístit sochu k novému mostu přes Úhlavu vybudovaném jako součást severozápadního obchvatu Klatov, neboť sochy sv. Jana Nep. byly tradičně umisťovány právě na mosty. Kamenný sokl sochy by stál na úrovni silnice na štíhlém betonovém soklu, který by vycházel z nízkého mostního pilíře situovaného na tajanovském břehu hned u řeky. V místě sochy by vznikla půlobloukovitá vyhlídka v podobě kovového roštu, která by sokl obcházela. S podobnou ideou - tehdy pro most přes Drnový potok v centru Klatov - už Fiala přišel před několika lety, když byla v Klatovech objevena jiná socha sv. Jana.

V Tajanově se idea nakonec podařila realizovat v mírně pozměněné formě, sokl je vytažený z mostního pilíře. Vzápětí po osazení protestoval osadní výbor, neboť socha se ocitla na katastrálním území Klatov, ale kronikáři Vlastimilu Zwiefelhoferovi se podařilo najít zápis o tom, že si dárce Dr. Sedlák přál, aby socha stála na mostě. V té době byl však most poničen a tak byl provizorně postavil jinam. A toto provizorium trvalo sto let...Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru